TEAM NAME / KOMANDAS NOSAUKUMS*
VEHICLE / TRANSPORTS

MAKE / MARKA*
MODEL / MODELIS*
MANUFACTURE YEAR / IZLAIDUMA GADS*
TECHNICAL PASSPORT NR. / TEHNISKĀS PASES NUMURS*
REGISTRATION NR / REĢISTRĀCIJAS NR*
CLASS / KLASE*
TYRE SIZE / RITEŅU IZMĒRS*
GOT WINCH / IR VINČA*
DRIVER / PILOTS

NAME SURNAME/ VĀRDS UZVĀRDS*
IDENTITY NUMBER / PERSONAS KODS*
PHONE NUMBERS / TELEFONU NUMURI*
E-MAIL / E-PASTS*
LAF LICENCES NR
INSURANCE NR / APDROŠINĀŠANAS NR
 
CO-DRIVER / STŪRMANIS

NAME SURNAME/ VĀRDS UZVĀRDS
IDENTITY NUMBER / PERSONAS KODS
PHONE NUMBERS / TELEFONU NUMURI
E-MAIL / E-PASTS
LAF LICENCES NR
INSURANCE NR / APDROŠINĀŠANAS NR
CO-DRIVER / STŪRMANIS

NAME SURNAME/ VĀRDS UZVĀRDS
IDENTITY NUMBER / PERSONAS KODS
PHONE NUMBERS / TELEFONU NUMURI
E-MAIL / E-PASTS
LAF LICENCES NR
INSURANCE NR / APDROŠINĀŠANAS NR
 
CO-DRIVER / STŪRMANIS

NAME SURNAME/ VĀRDS UZVĀRDS
IDENTITY NUMBER / PERSONAS KODS
PHONE NUMBERS / TELEFONU NUMURI
E-MAIL / E-PASTS
LAF LICENCES NR
INSURANCE NR / APDROŠINĀŠANAS NR
A QUESTION / JAUTĀJUMS
How many wheels does a regular passenger car have (answer is a number)? / Cik riteņu ir parastam vieglajam pasažieru automobilim (atbildē jānorāda skaitlis)?
 
PLEASE SEND ME A LINK TO A PREFILLED INVITATION TO THE NEXT EVENT / LŪDZU NOSŪTĪT MAN SAITI UZ SAGATAVOTU PIETEIKUMU NĀKAMAJAM PASĀKUMAM IZMANTOJOT NORĀDĪTOS DATUS